top of page

Fastställande av fadersskap

Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar. Det handlar om rätt till försörjning och arvsrätt, den lagstadgade laglotten. Är föräldrarna gifta blir pappan automatisk registrerad som pappa. Om föräldrarna inte är gifta utreder familjerätten vem som är barnets pappa.

 

Föräldrarna, om de är sambos, kan bekräfta faderskapet om de är överens om vem som är barnets pappa. I samband med faderskapsbekräftelsen kan man anmäla att man vill ha en gemensam vårdnad om barnet. Bor inte föräldrarna tillsammans gör familjerätten en utredning. Antingen på ett gemensamt besök på familjerätten eller var och en för sig. Om det råder någon osäkerhet eller föräldrarna är oeniga om vem som är pappa till barnet kan familjerätten göra ett faderskapstest för att få reda på vem som är pappa till barnet.

bottom of page