top of page

Barns boende

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Telefon: 08-316 516 

Mejla oss på info@lawring.se

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men inte bor tillsammans, kan domstol besluta om hos vilken av föräldrarna barnet ska bo hos. Barnets bästa är alltid avgörande för domstolens beslut. Det vanligaste i domstolens bedömning är barnets anknytning, den faktiska boendemiljön och olika praktiska förutsättningar. Domstolarna brukar inte flytta barn från dess invanda miljö, om det inte finns stora vinster för barnet med en flytt. En sådan flytt kan vara att barnet kommer bort från en destruktiv miljö med kanske våld och/eller missbruk, eller att barnet genom en flytt får tillgång till båda sin föräldrar. Föräldrarna kan också avtala om hos vem barnet/barnen ska bo hos. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden.

 

Boendeföräldern får ensam fatta beslut om den dagliga omsorgen om barnet. Det är inte helt klart vad som ingår i den dagliga omsorgen som boendeföräldern ensam kan fatta beslut om. Det har dock ansetts att det ligger i sakens natur att den som för tillfället har barnet boende hos sig till stor del ensam måste kunna bestämma om barnets mat, kläder och sovtider. I den dagliga omsorgen ingår även frågan om hur barnet ska tillbringa sin fritid och sina lov så länge det inte kränker den andra andra förälderns umgänge med barnet. Frågan om val och byte av skola, samt var i landet barnet ska bo är något som föräldrarna vid gemensam vårdnad ska komma överens om tillsammans. Man får således inte flytta med barnet utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. 

 

Om boendeföräldern mot den andra förälderns vilja flyttar med barnet kan den föräldern som inte har barnet boende hos sig begära att boendet ska flyttas över till hen och/eller begära ensam vårdnad. Detta gäller om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eftersom föräldrarna måste vara överens om detta vid gemensam vårdnad. Det kan vara svårt att få ensam vårdnad på den grunden att man har olika uppfattningar om var barnet ska bo. Det är alltid barnets bästa som är avgörande.

 

Växelvis boende 

Det är vanligt att barnet/barnen bor växelvis. För att det ska vara lämpligt med att barnet/barnen bor varannan vecka ska föräldrarna ha ett gott samarbete och bo nära varandra så att barnet/barnen kan gå kvar i samma förskola/skola. För att ett växelvis boende ska vara förenligt med barnets bästa behöver föräldrarna ha ett särskilt gott samarbete kring barnet. I vissa fall så bor barnet/barnen två veckor i taget hos vardera föräldrar så att de ska hinna landa. Det gäller främst äldre barn. 

Oftast är denna boendeform inte lämpligt för barn under tre år. I vissa fall har föräldrarna löst det på det sättet att barnet/barnen bor tre dagar i taget hos vardera förälder då barnet är under tre år. Barnet kan bara vara mantalsskrivet på ett ställe. När barnet bor lika mycket hos sina föräldrar är huvudregeln att inget underhållsbidrag ska utgå.

 

Barnets vilja 

Ju äldre barnet blir desto större hänsyn tar man till barnets egna vilja. Familjerätten brukar prata med barn från fem års ålder, även om deras vilja inte väger speciellt tungt, men det är viktigt att barn får komma till tals. Det är först när barnet börjar bli elva, tolv år som domstolen brukar beakta barnets vilja. Men i alla mål om barn så är det alltid barnets bästa som är avgörande. I vissa mål har barnet uttryckt ett tydligt vilja, men man måste kanske fråga sig varför barnet har uttryckt denna vilja?! Är barnet påverkat av den ena föräldern eller utav någon annan? I denna typ av ärende är det viktigt att få råd och hjälp i ett tidigt skede.

 

Välkommen att kontakta oss för gratis juridisk rådgivning. Telefon: 08- 316 516 vid frågor och funderingar kring barns boende. 

bottom of page