top of page

Barnets rätt till båda sina föräldrar och umgänge med andra närstående

Föräldrabalken utgår från barnets rätt till båda sina föräldrar. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Kontakt och umgänge med båda sina föräldrar är i de allra flesta fall bäst för barnet. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående, som till exempel mor- och farföräldrar. Om en vårdnadshavare, utan godtagbara skäl, omöjliggör ett umgänge med närstående personer kan socialnämnden, för att bevaka barnets rättigheter, vända sig till domstol för att få ett beslut om ett umgänge mellan barnet och närstående personer. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Det är dock mycket ovanligt att socialnämnden vänder sig till tingsrätten. Det är således socialnämnden som ska kontaktas om man önskar en sådan prövning. 

bottom of page