top of page

Avgörande i domstol

Om ni inte lyckats nå en överenskommelse hos familjerätten kan du vända sig till domstol för att få frågan avgjord. Från den 1 mars 2022 kommer det krävas att man har varit på ett informationssamtal hos familjerätten innan man framställer yrkande om vårdnad, boende och umgänge i domstol. I en tvist i domstol brukar domstolen begära i de allra flesta fall in en utredning från familjerätten gällande den aktuella frågan; vårdnad, boende, umgänge eller alla tre delarna. Det är den familjerätten där barnet är folkbokfört som blir ansvarig för utredningen. Bor föräldrarna i olika kommuner brukar kommunernas familjerätter samarbeta med varandra. Utredningen brukar ta ungefär 4 månader. Domstolen dömer utifrån vad som är bäst för barnet. Ring oss gärna så berättar vi mer hur en vårdnadstvist går till och vad som är viktigt att tänka på. 08-316 516 

bottom of page