top of page

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar. I avtalet reglerar man att all egendom eller viss specifik egendom ska vara enskild egendom. En av de viktigaste och mest grundläggande uppdelningarna av makars egendom är uppdelningen mellan giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är den egendom som vid en bodelning ska bli föremål för en hälftendelning mellan makarna. Enskild egendom är den egendom som är makes enskilda, med innebörd att den ska hållas utanför en bodelning och inte bli föremål för en hälftendelning mellan makarna. Enskild egendom kan vara enskild av olika anledningar, exempelvis på grund av föreskrift i gåva, testamente eller med anledning av äktenskapsförord. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar. Äganderätten förändras alltså inte i och med ett äktenskapsförord.

 

Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Det måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild egendom ska bli giftorättsgods igen, såvida båda makarna är överens om det. Det går alltså inte att ensidigt häva eller ändra ett äktenskapsförord. Skatteverket kan inte vägra registrering endast på den grunden att ett äktenskapsförords innehåll är svårtolkat eller oklart; deras prövning är huvudsakligen formell. Det är därför det är mycket viktigt att få hjälp av en advokat eller jurist att skriva ett äktenskapsförord så det blir juridiskt korrekt och inte ger utrymme för misstolkningar.

bottom of page