top of page
Sök

Ta ett gemensamt ansvar i frågor gällande barn i fråga om vårdnad

Uppdaterat: 11 juni 2023

Den 1 juli 2021 så ändrades lagen till att

  • Domstolarna ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet.

Innan den nya lagändringen har föräldrarnas samarbetsförmåga fått stor betydelse i vårdnadstvister. Det har dock visat sig att fokuset i tvisterna många gånger har handlat om att lyfta fram den andra förälderns brister i stort och smått, vilket istället har fördjupat konflikterna.


Fokus ska inte längre ligga på samarbetet mellan föräldrarna, utan på om föräldrarna kan ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.


Att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar innebär att de tillsammans kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret. Det kan handla om att fatta beslut om skolval eller annan omsorg för barnet, det kan göras genom omfattande eller få kontakter och kontakterna kan vara muntliga eller skriftliga. Det är således möjligt att ta ett gemensamt ansvar trots att föräldrarnas samarbete i praktiken är mycket begränsat. Visst samarbete och kontakter mellan föräldrarna behövs, men fokus ska inte ligga på samarbete när domstolen bedömer frågan om vårdnad.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-316 516 eller per mejl info@lawring.se


Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Comentarios


bottom of page