Sök

Presentation

Jag ska kort presentera mig för det brukar man göra i nya sällskap. Bloggar, twitter, facebook osv har ju blivit det nya sättet att umgås. Här är jag ny.


Hej, Jag heter Kristina Lundeberg. Jag är jurist och driver min byrå Lawring Juristbyrå. Jag tycker det är fantastiskt att jag får arbeta med något som är så intressant, spännande och kul. Jag träffar så många fantastiska människor, alla med olika bakgrund och livserfarenheter. Ingen dag är den andra lik, då ingen människa är den andra människan lik.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b