top of page
Sök

Presentation

Jag ska kort presentera mig för det brukar man göra i nya sällskap. Bloggar, twitter, facebook osv har ju blivit det nya sättet att umgås. Här är jag ny.


Hej, Jag heter Kristina Lundeberg. Jag är jurist och driver min byrå Lawring Juristbyrå. Jag tycker det är fantastiskt att jag får arbeta med något som är så intressant, spännande och kul. Jag träffar så många fantastiska människor, alla med olika bakgrund och livserfarenheter. Ingen dag är den andra lik, då ingen människa är den andra människan lik.

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page