Sök

Medgett umgänge-bäst för barnet?

Domstolarna har ett ansvar för att besluta i enlighet med vad som är bäst för det enskilda barnet är domstolarna inte bundna av vad föräldrarna kan komma överens om i de fall domstolarna inte anser att det är bäst för barnet. Oftast brukar dock domstolen anse att det som föräldrarna kommer överens om är i enlighet med barnets bästa.


I ett mål från Göteborgs tingsrätt ansåg tingsrätten att det inte var förenligt med barnets bästa med ett umgänge onsdag till måndag, vilket hade medgetts av mamman. Tingsrätten beslutade att umgänget skulle vara fredag till måndag, med hänvisning till barnets låga ålder. Domen fastställdes utav hovrätten.

Senaste inlägg

Visa alla

Det finns inget "tvång" att ha en advokat i en vårdnadstvist, men jag rekommenderar dig att anlita en advokat. En advokat kan ge dig råd och stöd under processen och kan se ärendet på "ett nyktert vis