top of page
Sök

Medgett umgänge-bäst för barnet?

Domstolarna har ett ansvar för att besluta i enlighet med vad som är bäst för det enskilda barnet är domstolarna inte bundna av vad föräldrarna kan komma överens om i de fall domstolarna inte anser att det är bäst för barnet. Oftast brukar dock domstolen anse att det som föräldrarna kommer överens om är i enlighet med barnets bästa.


I ett mål från Göteborgs tingsrätt ansåg tingsrätten att det inte var förenligt med barnets bästa med ett umgänge onsdag till måndag, vilket hade medgetts av mamman. Tingsrätten beslutade att umgänget skulle vara fredag till måndag, med hänvisning till barnets låga ålder. Domen fastställdes utav hovrätten.

Senaste inlägg

Visa alla

Barnets hemvist

Barnets hemvist är avgörande för om en domstol är behörig att pröva talan. Det finns ingen definition av hemvist i Bryssell II-förordningen. Aktuella behörighetsregler är utformade med hänsyn till bar

Comments


bottom of page