Sök

Medgett umgänge-bäst för barnet?

Domstolarna har ett ansvar för att besluta i enlighet med vad som är bäst för det enskilda barnet är domstolarna inte bundna av vad föräldrarna kan komma överens om i de fall domstolarna inte anser att det är bäst för barnet. Oftast brukar dock domstolen anse att det som föräldrarna kommer överens om är i enlighet med barnets bästa.


I ett mål från Göteborgs tingsrätt ansåg tingsrätten att det inte var förenligt med barnets bästa med ett umgänge onsdag till måndag, vilket hade medgetts av mamman. Tingsrätten beslutade att umgänget skulle vara fredag till måndag, med hänvisning till barnets låga ålder. Domen fastställdes utav hovrätten.

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga