top of page
Sök

Domstolen kan inte förordna om både ensam vårdnad och boende

Uppdaterat: 24 nov. 2019

Tingsrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen. Tingsrätten förordnade även att barnen ska bo stadigvarande hos pappa. Mamman överklagade och hovrätten meddelade prövningstillstånd endast i frågan gällande barnens boende.


Hovrätten skriver att när en förälder tillerkänts ensam vårdnad kan domstolen inte samtidigt besluta om boende. Vid ensam vårdnad beslutar vårdnadshavaren om boendet. Med hänsyn till att pappan har tillerkänts ensam vårdnad om barnen ska tingsrättens förordnande om boende upphävas.

Senaste inlägg

Visa alla

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

bottom of page