top of page
Sök

Domstolen kan inte förordna om både ensam vårdnad och boende

Uppdaterat: 24 nov. 2019

Tingsrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen. Tingsrätten förordnade även att barnen ska bo stadigvarande hos pappa. Mamman överklagade och hovrätten meddelade prövningstillstånd endast i frågan gällande barnens boende.


Hovrätten skriver att när en förälder tillerkänts ensam vårdnad kan domstolen inte samtidigt besluta om boende. Vid ensam vårdnad beslutar vårdnadshavaren om boendet. Med hänsyn till att pappan har tillerkänts ensam vårdnad om barnen ska tingsrättens förordnande om boende upphävas.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page